Scheepswerf Kooiman zoekt pilot voor ombouw LNG

Projectpartner Scheepswerf Gebr. Kooiman B.V. heeft de nodige kennis in huis voor de toepassing van LNG. Meerdere scheepsontwerpen zijn intussen voorhanden. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie die beschikbaar is voor ombouw, of heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met Peter Vrolijk (tel. 078-6100477).

Scheepswerf Gebr. Kooiman B.V. uit Zwijndrecht maakt onderdeel uit van een consortium waaraan een subsidie is toegekend voor het verder ontwikkelen van LNG als brandstof voor de binnenvaartmarkt. Het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) is coördinator van het consortium. De subsidie, “Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport”, www.lngbinnenvaart.eu, is toegekend door de Europese Unie vanuit het CEF project (Connecting Europe Facility).

De missie van de subsidie is het reduceren van barrières voor scheepseigenaren om in LNG te investeren met als doel op grote schaal implementatie van LNG voor de binnenvaart. Het consortium heeft daarom de volgende naam gegeven aan het project: “Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport” of in beter Nederlands: “Doorbraak in de LNG ontwikkeling voor de binnenvaart”.
De subsidie-periode loopt van 01/01/2016 tot en met 31/12/2018. Kooiman heeft recht op subsidie voor de volgende activiteiten:
– Studie naar standaardisatie en goedkeuring van LNG systemen en standaardisatie voor inbouw van deze systemen aan boord van schepen voor de binnenvaart;
– Installatie van een LNG brandstofsysteem aan boord van een nieuwbouw schip of in reeds bestaande vaartuigen.

De studie en bouw moet binnen de subsidieperiode gerealiseerd worden. Zowel nieuw- als verbouw projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Het deel van het subsidiabel budget voor Kooiman bedraagt € 1.550.000,= waarvoor 50% subsidie kan worden verleend. Het totaal subsidiabele bedrag voor het gehele consortium bedraagt circa € 22 miljoen. Bij de aanpassing van een schip en voor de installatie van de LNG systemen aan boord kunnen meerdere toeleveranciers uit het consortium samenwerken om de subsidie doelstellingen te realiseren.

Scheepswerf Gebr. Kooiman B.V. heeft de nodige kennis in huis voor de toepassing van LNG. Meerdere scheepsontwerpen zijn voorhanden. Voor de ombouw van het LNG aangedreven koppelverband Eiger – Nordwand van Danser heeft Kooiman het verbindend dubbelwandig geventileerd leidingwerk voor de gassystemen geleverd.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie of heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met

Peter Vrolijk,
Tel. 078-6100477
Email petervrolijk@scheepswerfkooiman.nl